ความรู้เรื่องน้ำมันเครื่องรถยนต์

น้ำมันเครื่องรถยนต์

หน้าที่ของน้ำมันเครื่อง

นอกจากจะช่วยในการหล่อลื่นแล้ว น้ำมันเครื่องที่ดีนั้นต้องมีหน้าที่ในการลดอุณหภูมิและระบายความร้อนจากเครื่องยนต์อีกด้วย เพื่อให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิเหมาะสมในการใช้งาน …

มาตรฐานน้ำมันเครื่องเบนซิน

การกำหนดค่ามาตรฐานของน้ำมันเครื่องนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นการบอกคุณภาพและความเหมาะสมที่น้ำมันเครื่องจะนำมาใช้กับเครื่องยนต์นั้น …


มาตรฐานน้ำมันเครื่องดีเซล

๑. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ CA เป็นน้ำมันเครื่องประเภทที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่ทำงานในรอบต่ำ แต่ปัจจุบันไม่ได้นำมาใช้แล้ว ๒. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ CB …

มาตรฐานตามความหนืด

การกำหนดค่ามาตรฐานตามความหนืดของน้ำมันเครื่อง คือ การกำหนดคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องในอุณหภูมิที่แตกต่างกันไป โดยใช้เกณฑ์การกำหนดค่ามาตรฐานนี้จากสถาบัน SAE …

การเลือกใช้น้ำมัน

ผู้ขับขี่ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องตามที่ผู้ผลิตกำหนดตามมาตรฐานความเหมาะสมของเครื่องยนต์ เราควรหมั่นที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นประจำ ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ …