มาตรฐานน้ำมันเครื่องดีเซล

ค่ามาตรฐานของน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล

๑. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ CA

เป็นน้ำมันเครื่องประเภทที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่ทำงานในรอบต่ำ แต่ปัจจุบันไม่ได้นำมาใช้แล้ว

๒. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ CB

เป็นน้ำมันเครื่องประเภทที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันสูง เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีกำลังอัดต่ำ สามารถที่จะป้องกันการกัดกร่อนของเครื่องยนต์ และป้องกันการเกิดตะกอนและคราบเขม่าได้ดีกว่าระดับ CA

๓. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ CC

เป็นน้ำมันเครื่องที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูง ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์อัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จ หรือซูเปอร์ชาร์จ เหมาะกับรถยนต์ประเภทรถบรรทุกขนาดใหญ่

๔. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ CD

เป็นน้ำมันเครื่องประเภทที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จและซูเปอร์ชาร์จ ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำที่มีกำมะถันสูง

๕. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ CE

เป็นเครื่องยนต์ที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลรอบจัดกำลังสูง สามารถที่จะทำงานในอุณหภูมิสูงๆ ได้ดี มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดเขม่าและการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดี และยังช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ด้วย

๖. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ CF-4

เป็นน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มักจะใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ โดยเน้นความสะอาดของเครื่องยนต์เป็นหลัก

• ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลนั้น ผู้ขับขี่ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่อยู่ในมาตรฐาน CD, CD และ CF-4 เท่านั้น โดยพิจารณาตามชนิดและประเภทการใช้งานของเครื่องยนต์

• สำหรับเครื่องยนต์เบนซินนั้น ผู้ขับขี่ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีค่ามาตรฐานในระดับ SF และ SG เท่านั้น เพื่อยืดอายุในการใช้งานของเครื่องยนต์เบนซินให้มีประสิทธิภาพสูง

• ผู้ขับขี่สามารถที่จะพิจารณาได้จากรายละเอียดของน้ำมันเครื่องที่ปรากฏอยู่ข้างกระป๋องน้ำมันเครื่องนั้น