มาตรฐานน้ำมันเครื่องเบนซิน

การกำหนดค่ามาตรฐานของน้ำมันเครื่อง

   การกำหนดค่ามาตรฐานของน้ำมันเครื่องนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นการบอกคุณภาพและความเหมาะสมที่น้ำมันเครื่องจะนำมาใช้กับเครื่องยนต์นั้น จึงทำให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทค่ามาตรฐานของน้ำในเครื่องออกมา โดยการพิจารณาประสิทธิภาพและค่าความหนืดของน้ำมันเครื่อง โดยองค์กรทางด้านนี้ได้แบ่งกลุ่มของค่ามาตรฐานออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ “การกำหนดค่ามาตรฐานตามสมรรถนะและคุณภาพของน้ำมันเครื่อง” และ “การกำหนดค่ามาตรฐานตามความหนืดของน้ำมันเครื่อง”

การกำหนดค่ามาตรฐานตามสมรรถนะและคุณภาพของน้ำมันเครื่อง

ในปัจจุบันนิยมใช้หลักเกณฑ์การกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพของสถาบัน API (American Petroleum Institution) เป็นหลัก โดยมีการแบ่งค่าตามมาตรฐานของน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน (Gasoline Engine) ออกเป็น ๗ ระดับ

นอกจากนั้นยังแบ่งค่ามาตรฐานของน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) ออกเป็น ๖ ระดับ ดังนี้

ค่ามาตรฐานของน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

๑. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ SA

เป็นน้ำมันเครื่องที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นขั้นพื้นฐานตามธรรมชาติ โดยไร้สารปรุงแต่งหรือสารเพิ่มคุณภาพน้ำมันลงในน้ำมันเครื่อง แต่ปัจจุบันนั้นไม่มีการนำน้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ SA มาใช้กับรถแล้วไม่ว่าจะใช้กับรถนำเข้าอย่าง Toyota Harrier ฯลฯ

๒. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ SB

น้ำมันเครื่องระดับ SB นี้ ถูกผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นขึ้นพื้นฐานเช่นเดียวกับระดับ SA แต่ต่างกันที่มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีการใช้น้ำมันเครื่องมาตรฐาน SB แล้ว

๓. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ SC

น้ำมันเครื่องระดับ SC ที่มีสมรรถนะสูงกว่าน้ำมันเครื่องระดับ SB โดยสามารถที่จะล้างสิ่งสกปรกภายในเครื่องยนต์ นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันการสึกกร่อนและการเกิดสนิมของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ได้ดีกว่าเดิม

๔. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ SD

น้ำมันเครื่องที่ถูกพัฒนาจากมาตรฐานระดับ SC เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม

๕. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ SE

น้ำมันเครื่องระดับ SE นี้ เป็นน้ำมันเครื่องที่ถูกนำมาใช้กับเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่มีการทำงานในรอบจัดและกำลังอัดสูงๆ ได้ดี ซ้ำยังมีการเพิ่มสารลดการสลายตัวของน้ำมันเครื่องเนื่องจากการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนอีกด้วย

๖. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ SF

เป็นน้ำมันเครื่องที่มีการเติมสารคุณภาพเช่นเดียวกับระดับ SE สามารถที่จะป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดีกว่าฉะนั้นจึงเหมาะกับเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง รอบจัด และมีแรงม้าสูง

๗. น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับ SG

น้ำมันเครื่องระดับ SG นี้ ถือได้ว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน ซ้ำยังมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าในด้านการลดการสึกหรอ และลดความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีกว่าด้วย